decorative image

רכישת כרטיסים לאליפות אירופה באקרובטיקה - דרגות בוגרים ונוער

אליפות אירופה לנוער ובוגרים

       

מחיר יומי מבוגר

מחיר יומי - ילד*

מנוי מבוגר

מנוי ילד*

 30/10/2019 יום רביעי -  מוקדמות תרגיל ראשון וגמר תרגיל ראשון לנוער

55

35

235

₪135

31/10/2019 יום חמישי - מוקדמות תרגיל ראשון וגמר תרגיל ראשון לבוגרים

55

35

01/11/2019 יום שישי - מוקדמות תרגיל שני לנוער ובוגרים

55

35

02/11/2019 יום שבת - גמר תרגיל קרב רב לנוער ובוגרים

65

35

03/11/2019 - גמר תרגיל שני לנוער ובוגרים

65

 35

* ילד מגיל 3 עד 13

** יש להתעדכן בשעת התחרות הסופית לאחר פרסום לוח הזמנים באתר התחרות www.ecacro2019.co.il

*לצפיה מיטבית בטבלה בסמארטפון, יש להטות את המכשיר על צידו:

מכירת כרטיסים יומיים לתחרות נוער ובוגרים (שלושה ימים ראשונים)

למעבר כרטיסים יומיים לתחרות נוער ובוגרים (שלושה ימים ראשונים)

 


מכירת כרטיסים יומיים לתחרות נוער ובוגרים (יומיים אחרונים)

למעבר לרכישת כרטיסים יומיים לתחרות נוער ובוגרים (יומיים אחרונים)

 


מכירת מנויים לתחרות נוער ובוגרים

למעבר לרכישת מנויים לתחרות נוער ובוגרים