decorative image

רכישת כרטיסים לתחרות ה-Age Group

אליפות אירופה לדרגות 11-16 ו12-18

   

מחיר יומי

מנוי לכל ימי התחרות

24/10/2019 יום חמישי - מוקדמות

35

 105

25/10/2019 יום שישי - מוקדמות

35

26/10/2019 יום שבת - מוקדמות וגמרים

35

27/10/2019 יום ראשון - מוקדמות וגמרים

35

* ילד מגיל 3 עד 13

** יש להתעדכן בשעת התחרות הסופית לאחר פרסום לוח הזמנים באתר התחרות www.ecacro2019.co.il

*לצפיה מיטבית בטבלה בסמארטפון, יש להטות את המכשיר על צידו: 

מכירת כרטיסים יומיים לתחרות צעירים

למעבר לרכישת כרטיסים יומיים לתחרות צעירים

 


מכירת מנויים לתחרות צעירים

למעבר לרכישת מנוייים לתחרות צעירים